Tag Archives: ตีเทนนิส

สนามเทนนิส

      Comments Off on สนามเทนนิส

เมื่อพูดถึงกีฬาเทนนิสแล้วล่ะก็ เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้ว เนื่องจากเทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เราได้ฝึกสรรถภาพทางร่างกายได้เป็นอย่างดี