Tag Archives: สนามเทนนิส

ประเภทของสนามเทนนิส

      Comments Off on ประเภทของสนามเทนนิส

เทนนิสเป็นอีกหนึ่งกีฬายอดนิยม เนื่องจากเทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้เล่นได้ฝึกสรรถภาพทางร่างกายได้เป็นอย่างดี

สนามเทนนิส

      Comments Off on สนามเทนนิส

เมื่อพูดถึงกีฬาเทนนิสแล้วล่ะก็ เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้ว เนื่องจากเทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เราได้ฝึกสรรถภาพทางร่างกายได้เป็นอย่างดี