Tag Archives: สอนเล่นเทนนิส

วิธีจับไม้สำหรับตีลูกหลังมือ

      Comments Off on วิธีจับไม้สำหรับตีลูกหลังมือ

การจับไม้ที่ถูกต้องถือเป็นเรื่องสำคัญในการเล่นเทนนิส เพราะการจับไม้จะส่งผลต่อการควบคุมทิศทางของลูก การจับไม้มีหลายลักษณะมีทั้งที่เหมาะกับลูกที่กระดอนต่ำมากๆ